Blog-1030×386

הצלחה וכישלון של פרויקטי תוכנה

מחקרים רבים ואינסוף מאמרים נכתבו בגין הצלחות וכשלונות של פרויקטי תוכנה, והשאלה החשובה היא – מדוע הסיכוי להצליח בפרויקט תוכנה כה קטן ביחס לפרויקטים בתחומים אחרים כגון: בנייה קראו עוד>>

המערבולת הדיגיטלית

תופעת הטרנספורמציה הדיגיטלית ממשיכה להתרחש במלוא עוזה וממשיכה לשנות ולערער את הסביבה העסקית. ארגונים מובילים שלא מבינים את עצמת התופעה ולא נערכים בהתאם, מוצאים את עצמם נפגעים ואת המודלים העסקיים שלהם מתערערים במהירות קראו עוד>>

השיווק בעולם הדיגיטלי

הטרנספורמציה הדיגיטלית הולכת וצוברת תאוצה בעולם ואף בארץ, טרנספורמציה זו לעיתים מאיימת על המודל העסקי של ארגונים ועלולה להחריבם ומצד שני יכולה לשמש כקרש קפיצה והאצה לארגונים קראו עוד>>

הלקוח – סיפור מסע

הטרנספורמציה הדיגיטלית הולכת וצוברת תאוצה בעולם ואף בארץ, טרנספורמציה זו לעיתים מאיימת על המודל העסקי של ארגונים. קראו עוד>>>

כנס דיגיטל

 ב16.2 נערוך כנס דיגיטל רחב היקף עם הרצאות של מנכלים ומנהלי שיווק מובילים בתחום הדיגיטל בישראל. קראו עוד>>