cafe

The many faces of the CDO

על הפנים הרבות של תפקיד ה  CDO (Chief Digital Officer)

שלושה (ואולי אף יותר) אוחזים בתואר התפקיד של CDO

רז הייפרמן

רקע

אחד הנושאים החשובים בכל הקשור לטרנספורמציה בדיגיטלית עוסק בשאלה מי מוביל את המסע הדיגיטלי בארגון. נושא זה עלה לפני שנים רבות בגלל החשיבות, הקריטיות והמורכבות של הובלת תהליך של שינוי ארגוני ועסקי זה, תהליך המונע ע"י הטכנולוגיות הדיגיטליות החדשניות ומטרתו לשפר את ביצועיו העסקיים של הארגון. תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית הוא תהליך שינוי מורכב ורב מימדי – שינוי ארגוני הנובע מהכנסת תהליכים עסקיים מתקדמים, שינוי עסקי הנובע מכניסה למוצרים ושירותים חדשים, שינוי בצורת ניהול הקשרים עם הלקוחות וחוויית הלקוח שלהם, שינוי טכנולוגי המחייב ביצוע פרויקטים המשתמשים בטכנולוגיות דיגיטליות חדשניות. זהו תהליך של שינוי המחייב מיקוד ניהולי ומחויבות של הדרגים הבכירים בארגון ועוד.

בגלל החשיבות האסטרטגית והמורכבות הארגונית והעסקית המיוחסת לתהליך זה, עלתה באופן טבעי סוגיה ניהולית/ארגונית חדשה – מי צריך להוביל תהליך אסטרטגי זה? ארגונים רבים הבינו שהצלחת מהלך הטרנספורמציה הדיגיטלית הוא קריטי מבחינת החשיבות בניצול ההזדמנויות החדשות בצורת עשיית העסקים, בפיתוח מוצרים או שירותים חדשים וערוצי לקוח חדשים ומצד שני מבחינת ההתמודדות עם סיכוני הערעור (Disruption) של כניסת מתחרים או הופעת מודלים עסקיים חדשים. ההבנה בדבר החשיבות והמורכבות של המהלך, הביא חלק מהארגונים למנות בעל תפקיד חדש ברמת ההנהלה הבכירה להובלת התהליך. תואר התפקיד שניתן לו הוא CDO (Chief Digital Officer). חברות מובילות כגון Starbucks, Caterpillar, Michelin, CVS, GE, Axa ועוד מינו מנהלים בכירים לתפקיד ה CDO ושימשו דוגמא לארגונים אחרים עם כניסתם למהלך של טרנספורמציה דיגיטלית. חלק מהארגונים החליטו להטיל את התפקיד על אחד מהמנהלים הבכירים בארגון ולא למנות מישהו חדש כחבר הנהלה. כך נולד התפקיד של מוביל דיגיטלי (Digital Leader) שיכול להיות בעל תפקיד ייעודי או חבר הנהלה שקיבל את האחריות בנוסף לתפקידו הרגיל. חלק מהארגונים אף הגדירו צוות מצומצם של מנהלים בכירים שיובילו את המהלך.

ככל שתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית של הארגונים התקדם והעמיק, החלו להופיע תפקידים נוספים שהשתמשו בתואר CDO, למרות המיקוד השונה בתפקידם. אחת הדוגמאות היא השימוש בתואר CDO לצורך תפקיד מנהל דיגיטל, שקיבל אחריות על נושא השיווק והפרסום בערוצים הדיגיטליים (אתר האינטרנט, רשתות חברתיות, דואר אלקטרוני ועוד). הערוצים הדיגיטליים החלו לקבל תשומת לב ומשאבים הולכים וגדלים על חשבון הערוצים הקלאסיים (עיתונות, רדיו, טלוויזיה). מנהל הדיגיטל קיבל בדרך כלל את האחריות על גזרה ממוקדת – גזרת השיווק והפרסום בערוצים הדיגיטליים ולא את האחריות הכוללת על מהלך הטרנספורמציה הדיגיטלית. כך נוצר המצב שתואר CDO קיבל שתי משמעויות שונות.

בנוסף, הטרנספורמציה הדיגיטלית הביאה לתופעה נוספת – הגידול המהיר והאקספוננציאלי בנפח הנתונים. למקורות הנתונים, שעד לא מזמן היו בעיקר מקורות פנים ארגוניים מתוך מערכות המידע של הארגון, הצטרפו מקורות נתונים חדשים חוץ ארגוניים (מכשירי מובייל, נתוני מיקום באמצעות GPS, סנסורים, רשתות חברתיות ועוד).  ארגונים החלו להתייחס אל הנתונים כאל נכס ארגוני חשוב (Information as an Asset). מצד אחד הנתונים בעלי פוטנציאל לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות והאנליטיקה העסקית ומצד שני הם בעלי פוטנציאל ליצירת זרם הכנסות חדש הנובע ממכירתם או פתיחתם לארגונים אחרים באמצעות ממשקי תכנות (API). העלייה בחשיבות הנתונים כנכס ארגוני הביא ארגונים למנות בעל תפקיד חדש והוא מנהל הנתונים הראשי (Chief Data Officer) או בקיצור CDO. עוד משמעות שיכולה להסתתר מאחורי השם CDO.

בשנים האחרונות אף החלו להופיע תוארי תפקיד דואליים המבטאים איחוד בין שני התפקידים. ישנם ארגונים שבחרו לאחד את תפקיד המוביל הדיגיטלי עם תפקיד מנהל הנתונים הראשי ויצרו תפקיד חדש הנקרא CDDO (Chief Digital & Data Officer).

שיקוף מסוים של ריבוי משמעויות זה בתואר ה CDO ניתן למצוא גם בארץ. בשנים האחרונות הוקמו מספר עמותות/מועדונים/פורומים המבקשים לשמש במה לשיתוף ידע ופעולה ולייצג את בעלי התפקידים השונים בתחומים הדיגיטליים. דוגמאות – "ארגון הדיגיטל הישראלי", עמותה חדשה יחסית המבקשת להפוך בית לעובדי תעשיית הדיגיטל בישראל. עמותה זו ממוקדת בתחומי השיווק והפרסום הדיגיטלי ושואפת לקדם את הענף ואת עובדיו. מועדון נוסף הוא "CDO Club ישראל" מועדון מנהלי הדיגיטל בישראל, מועדון שהוקם בשיתוף פעולה עם מועדון ה CDO Club הבינלאומי ופועל ב 12 מדינות שונות וחברים בו בעלי תפקידים שונים וביניהם סמנכ"לי שיווק, מערכות מידע, דאטה, דיגיטל, חדשנות, חוויית לקוח ועוד. פורום נוסף שאף הוא החל לפעול לאחרונה הוא "CDO Forum" של אנשים ומחשבים שמטרתו לשמש במה לשיתופי פעולה וידע של מנהלי דיגיטל, חדשנות, מערכות מידע והשיווק {גילוי נאות – אני חבר בוועדת ההיגוי של פורום זה).

התבלבלתם קצת? אתם לא לבד!  אז בואו נעשה קצת סדר, נמפה ונגדיר את בעלי התפקידים השונים האוחזים בתואר CDO ונראה כיצד ארגונים שונים מממשים בצורות שונות את הפעילות שלהם בתחום הדיגיטלי. אני מקווה שהמאמר יתרום במידת מה לצמצום הבלבול וחוסר הבהירות.

מיפוי תפקידי ה CDO השונים

תרשים 1 מתאר את הגדרות השונות של תפקיד ה CDO. ה X בתואר CXO יכול לקבל מספר משמעויות – מוביל דיגיטלי (Digital Leader), מנהל דיגיטל, מנהל נתונים ראשי (Data) ומוביל דיגיטלי ונתונים ראשי (Digital & Data).

  image1

תרשים 1 – מיפוי תפקידי CDO

נסקור את ההגדרות השונות ונבהיר מה עומד מאחורי כל אחת מההגדרות הנ"ל.

מוביל דיגיטלי – (Digital Leader): המוביל הדיגיטלי הוא אחד התפקידים החדשים שנולד כתוצאה מההבנה של ארגונים רבים את רוחב היריעה של הטרנספורמציה הדיגיטלית והחשיבות במנוי בעל תפקיד בכיר ברמת ההנהלה להובלתה. בחלק מהארגונים הוא נקרא CDO ובחלק בתוארי תפקיד נוספים (ראה דיון בהמשך על צורות המימוש השונות של המוביל הדיגיטלי). הטכנולוגיות הדיגיטליות משפיעות כמעט על כל תחומי הפעילות של הארגון, ללא קשר לסוג הארגון, לגודלו ולענף הכלכלי שבו הוא פועל. הטרנספורמציה הדיגיטלית בעלת פוטנציאל השפעה במגוון רחב של קטגוריות. מקובל להתייחס לארבעת הקטגוריות העיקריות הבאות: חוויית לקוח (Customer Experience), תהליכים עסקיים (Business Processes), מודלים עסקיים (Business Models) ומוצרים או שירותים דיגיטליים (Digital or Digital Augmented Products and Services). ארגון יכול לרתום את הטכנולוגיות הדיגיטליות ולייצר חדשנות בכל אחד מהקטגוריות האלה. מאחר ועיקר תפקידו של המוביל הדיגיטלי הוא הובלת הטרנספורמציה הדיגיטלית, הוספנו באדום את המיקוד העיקרי שלו – טרנספורמציה.

הנושאים בהם עוסק המוביל הדיגיטלי הם גיבוש האסטרטגיה הכוללת של הארגון בכל הקשור לנושא הדיגיטלי וכיצד כל הנושא הדיגיטלי משתלב באסטרטגיה העסקית, ייזום מיזמים דיגיטליים חדשניים בתחומים השונים, סקירה מתמדת של ההתפתחויות הטכנולוגיות, המתחרים והמודלים העסקיים (Hyperawarness), הטמעת תהליכי חדשנות בארגון, הובלת הצוות הדיגיטלי של החברה, השגת והגדרת המקורות והמשאבים למימוש המיזמים הדיגיטליים, סנכרון, תיאום וגיבוש "מבט על" של כל המיזמים, קביעת סדר העדיפויות בין המיזמים השונים ועוד. המוביל הדיגיטלי אחראי על פיתוח מפת הדרכים הדיגיטלית (Digital Roadmap) ויישומה.

הערה – המטרה של המוביל הדיגיטלי איננה לגבש אסטרטגיה דיגיטלית אלא לשלב את המימד הדיגיטלי בתוך האסטרטגיה העסקית. בסופו של יום, לא צריכה להיות לארגון אסטרטגיה נפרדת לנושא הדיגיטלי. נושא זה צריך להיות משולב בצורה הדוקה וכמעט שקופה בתוך האסטרטגיה העסקית.

המוביל הדיגיטלי חייב להיות מנהל עם כישורים בין אישיים מעולים, הבנה עמוקה בנושא הדיגיטלי וההתפתחויות שלו, הבנה עסקית ותהליכית, הבנה בתהליכי הובלת שינויים ועוד. הרקע הקודם שלו יכול להיות באחד התחומים העסקיים (כמו מנהל שיווק, מנהל שירות, מנהל תפעול, מנהל מערכות מידע וכד').

מנהל הדיגיטל (Chief Digital Marketing Officer) – הגידול בפופולריות של הרשתות החברתיות והשימוש ההולך וגובר של ארגונים בערוצי לקוח דיגיטליים (אתר אינטרנט, מובייל, מיילים, צ'אט, מסרונים, רשתות חברתיות), הביא את הארגונים להקדיש נתח הולך וגדל של תקציבים ומשאבים לנושא הדיגיטלי. אגף השיווק שחלק ניכר מתקציביו ותשומת הלב שלו היו מוקדשים לערוצים הקלאסיים (עיתונות, רדיו, טלוויזיה) החלו להסיט את המשאבים לעבר הערוצים הדיגיטליים. אתר האינטרנט של החברה, אופטימיזציה של מנועי חיפוש, היישומים במובייל, הנוכחות ב Facebook, המעקב אחר הסנטימנט ברשתות החברתיות, תגובות מהירות באמצעות ציוצים ב Twitter, שיתופי פעולה עם אתרים המשמשים כאינטגרטורים של תכנים (לדוגמא אתרים כגון Booking.com, Tripadivsor, Trivago, Tripit עוד בתחום התיירות או אתרים בתחום המזון וההסעדה וכד'), כל אלה דרשו התמחות, משאבים ייעודיים, אנליסטים ומדעני נתונים המטפלים במאגרים עצומים (Big Data) ותשומת לב מיוחדת. מנושא שבתחילת דרכו היה בעל משקל נמוך יחסית בפעילות השיווקית של הארגון, נושא הדיגיטל הפך לאחד הנושאים המקצועיים והמשמעותיים ביותר ברוב הארגונים.

שינוי זה במיקוד השיווקי של הארגון הביא להופעת בעלת תפקיד חדש, מנהל הדיגיטל. תואר התפקיד המלא של בעל תפקיד זה היה צריך להיות Chief Digital Marketing Officer. בחלק מהארגונים תפקיד זה מתבצע באחת המחלקות של אגף השיווק ולכן מנהל הדיגיטל בדרך כלל איננו חבר הנהלה אלא מנהל את מחלקת הדיגיטל ומדווח לסמנכ"ל השיווק.

בעל תפקיד זה חייב להכיר היטב את עולם הערוצים הדיגיטליים, שיטות לאופטימיזציה של מנועי חיפוש (Search Engine Optimization), כלים כגון Google Analytics, כיצד נכון לארגן את אתר האינטרנט של החברה ואת דפי הנחיתה שלו, לבצע אופטימיזציה של חוויית הלקוח המשתמש בערוצים דיגיטליים, כיצד ניתן לגשת ולקבל תכנים ומידע הנמצא ברשתות החברתיות. אלה כישורים חדשים וייחודיים וכל זאת כמובן בנוסף להבנתו וכישוריו בתחום השיווק.

מנהל הנתונים הראשי (Chief Data Officer) – אחת התופעות הבולטות של העידן הדיגיטלי הוא התפוצצות הנתונים. אנו מוקפים בסנסורים, מערכות GPS, מערכות מובייל, רשתות חברתיות עם מיליארדים של משתמשים המעלים פוסטים, סרטי ווידאו, מוסיקה, צ'אטים, תמונות ומגוון רחב של תכנים. סביבה דיגיטלית זו מייצרת כמויות בלתי נתפסות של נתונים. בנוסף למערכות אלה שהן בדרך כלל מחוץ לארגון, גם מערכות המידע הפנים ארגוניות מייצרות כמויות אדירות של נתונים הכוללים נתונים בבסיסי הנתונים, מיילים, זרם הקלקות (Click Stream Data) באתרי האינטרנט, מערכות לניהול ידע וכד'.

הנושא של האנליטיקה זוהה כבר מלפני שנים רבות כבעל חשיבות אסטרטגית לארגון ולתהליכי קבלת ההחלטות שלו. ארגונים מפתחים מחסני נתונים (Data Warehouses) וסביבות בינה עסקית (Business Intelligence) ומעסיקות אנליסטים בתחומים רבים. ארגונים מתקדמים מפתחים תרבות מבוססת נתונים (Data Driven Decision Making) ומשתמשים בכלים מתקדמים לניתוח נתונים, למודלים לחיזוי (Predictive Analytics) ועוד. חלק מהארגונים הבינו שהנתונים הם משאב קריטי של הארגון והמיפוי של הנתונים והמינוף שלהם בתהליכים עסקיים הפך לגורם קריטי המסוגל לייצר יתרון תחרותי. ארגונים מסוימים אף החלו לפתח מודלים עסקיים מבוססי נתונים (Data Driven Business Models) והחלו לפתח מוצרים מבוססי נתונים (Data Products) היכולים להניב זרם חדש של הכנסות. למשל חברת GE, ענקית תעשייתית המייצרת מגוון מוצרים וביניהם מנועים תעופתיים, טורבינות רוח, קטרים, ציוד חשמלי מתקדם, ציוד רפואי, הבינה את חשיבות הנתונים ובונה מוצרים מבוססי נתונים אותם היא מציעה ללקוחותיה ושותפיה העסקיים.

בשנים האחרונות אנחנו עדים להופעת הטכנולוגיה של מכונות לומדות (Machine Learning) וכניסתם של בוטים לנושאים חדשים, כמו צ'אטבוטים, בוטים לאוטומציה של תהליכים (RPA – Robotic Process Automation) ועוד. חלק ממערכות אלה מבוססות על תהליכי למידה מבוססי נתונים. קיימת סינרגיה רבה בין נתונים, Big Data ו Machine Learning. שוב, הנתונים מהווים מאגר חשוב לפיתוח מוצרים ותהליכים חדשניים ומתקדמים.

כל המגמות הנ"ל הביאו חלק מהארגונים לתובנה שעליהם למנות בעל תפקיד בכיר שיוביל את הפיכת הארגון לארגון עתיר ומבוסס נתונים. כך נולד התפקיד של Chief Data Officer. תפקידו הוא למפות את כלל נכסי המידע והנתונים של הארגון, לקדם את הניצול והשימוש במאגרי המידע לשיפור תהליכי קבלת החלטות, לקדם תהליכים של פיתוח מוצרי נתונים והפיכתם להכנסות (Monetize the Data), קידום מינוף בלתי פוסק של הנתונים.

בעל תפקיד זה בדרך איננו חבר ההנהלה הבכירה אלא מדווח לאחד מחברי ההנהלה. הוא עוסק במיפוי מאגרי הנתונים הפנים וחוץ ארגוניים, בגיבוש האסטרטגיה הארגונית באשר לניהול נכס הנתונים, מפתח את עקרונות המשילות של הנתונים (Data Governance), בפיתוח המדיניות של הגנה וניהול הסיכונים על הנתונים, קידום ערכים כגון כגון צנעת הפרט, בקידום השימוש בנתונים ובאנליטיקה בתהליכי קבלת החלטות, באיתור הזדמנויות עסקיות להשתמש בנתונים לפיתוח מקורות הכנסה חדשים, בחינה של שימוש בממשקי תכנות (API’s) למאגרים של חברות חיצוניות ובפתיחת מאגרי המידע של הארגון לארגונים אחרים, קידום תפיסת Open Data לפתיחת מאגרים לשימושי הציבור וכן שימוש במאגרי Open Data ציבוריים וממשלתיים לפיתוח יישומים חדשים.

מוביל דיגיטלי ונתונים ראשי (Chief Digital & Data Officer) – ארגונים מסוימים החליטו לשלב בין התפקידים שתוארו לעיל והגדירו בעל תפקיד חדש, ה CDDO. אלה בדרך כלל ארגוניים המשרתים בסיס לקוחות רחב ומנהלים מאגרי נתונים גדולים ורבי ערך. ארגונים אלה הבינו שחלק משמעותי מהחדשנות תבוא משילוב חכם בין תהליכים ושירותים דיגיטליים לבין מינוף נכסי הנתונים של הארגון. אחת הדוגמאות הבולטות בארץ היא חברת ישראכרט שמינתה מנהלת בכירה לתפקיד חדש זה.

צורות המימוש של תפקיד המוביל הדיגיטלי

תפקיד המוביל הדיגיטלי הוא להוביל את תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית של הארגון. לצורך ענייננו כל בעל תפקיד הנושא באחריות למימוש החזון והתאמת האסטרטגיה העסקית של הארגון לעידן הדיגיטלי, יקרא מוביל דיגיטלי. כפי שנראה מיד, מימוש תפקיד המוביל הדיגיטלי יכול להתבצע במספר צורות – מוביל דיגיטלי ייעודי שיקרא CDO, מינוי חבר הנהלה שיעסוק בהובלה דיגיטלית בנוסף על תפקידו או מינוי של צוות מנהלים בכירים שימלאו את התפקיד של מוביל דיגיטלי. לצורך ענייננו – כל בעל תפקיד בכיר הנושא באחריות ישירה להובלת הטרנספורמציה הדיגיטלית יקרא מוביל דיגיטלי.  תרשים 2 מציג חלק מצורות המימוש האפשריות.

image2
תרשים 2 – צורות מימוש שונות של תפקיד המוביל הדיגיטלי

תפקיד ייעודי בעל תואר  מוביל דיגיטלי או CDO – חלק מהארגונים החליטו למנות בעל תפקיד ייעודי חדש הנושא בתואר של מוביל דיגיטלי – CDO ואחראי באופן כולל על תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית של הארגון. בעל תפקיד חדש זה הנו בדרך כלל חבר הנהלה ועוסק בכל זמנו בייזום, פיתוח ויישום מפת הדרכים הדיגיטלית של הארגון. הוא עובד בשיתוף פעולה עם כל חברי ההנהלה הבכירה האחרים.
בעל תואר תפקיד אחר – חלק מהארגונים החליטו למנות בעל תפקיד ייעודי שנושא בתואר שונה מתואר המוביל הדיגיטלי. למשל מנהל חדשנות ראשי (Chief Innovation Officer) או תואר עסקי אחר. דוגמאות – המשנה למנכ"ל ומנהל חיטבת החדשנות בבנק הפועלים, סגנית נשיאה ומנהלת חטיבת הבנקאות הדיגיטלית בלאומי, מנהל אגף דיגיטל בבנק דיסקונט שאחראי על פיתוח המוצרים והערוצים הדיגיטליים, CRM ועוד, מחלקת חדשנות ודיגיטל בבנק הבינלאומי. בחלק מהארגונים בעל תפקיד זה הוא חבר הנהלה ובחלק מהמקרים הוא מדווח לחבר הנהלה.
אחד מחברי ההנהלה ובנוסף על תפקידו – בחלק מהארגונים המנכ"ל יכול להחליט שמפאת חשיבות הנושא הוא יוביל בעצמו את הטרנספורמציה הדיגיטלית. בארגונים אחרים המנכ"ל יכול למנות את אחד מחברי ההנהלה האחרים להוביל את המהלך. המועמדים האפשריים הם סמנכ"ל השיווק, סמנכ"ל טכנולוגיות מידע או כל חברת הנהלה שהנושא נמצא בתחום העניין והאחריות שלו.
צוות הנהלה ייעודי בנוסף על תפקידם – בחלק מהארגונים המנכ"ל יכול להחליט שהוא מבקש להטיל את המשימה של הובלת הטרנספורמציה הדיגיטלית על צוות המורכב משנים (בתפיסת Two in a Box). צוות זה יכול להיות מורכב למשל מסמנכ"ל השיווק וסמנכ"ל טכנולוגיות מידע. צוות זה מוביל ביחד את המהלך כאשר החשיבה וגיבוש מפת הדרכים מתבצעת ביחד ובהמשך כל אחד מהסמנכ"לים לוקח אחריות על הנושאים הקרובים לתפקידו המקורי. למשל סמנכ"ל השיווק יוביל מהלכי שינוי ופיתוח מוצרים חדשים כאשר במקביל סמנכ"ל טכנולוגיות מידע יבחר, יפתח , יישם ויתחזק את הטכנולוגיות הדיגיטליות.
עיקרי סקר המובילים הדיגיטליים של חברת PWC
נסכם את המאמר עם שני ממצאים הנובעים מתוך הסקר "A New Class of Digital Leaders" שפורסם ביוני 2017 ע"י זרוע האסטרטגיה של חברת PWC, חברת Strategy&, סקר זה מקיף תשובות של 2,500 מנהלים ממגוון רחב של חברות ומדינות המשמשים בתפקידי מובילים דיגיטליים (Digital Leaders). מהסקר עולה כי מספר המובילים הדיגיטליים עלה בצורה מתונה יחסית מ 6% בין השנים 2015 ל 2016. יחד עם זאת חלק גדול מהמינויים לתפקיד המוביל הדיגיטלי בוצעו במהלך 2015.

image3

תרשים 3 – התפלגות המובילים הדיגיטליים לפי דרג הדיווח
תרשים 3 מציג את התוצאות הבאות: 19% מבעלי תפקיד מוביל דיגיטלי הם בדרגת סמנכ"ל, 40% הם חברי הנהלה עם תארים אחרים, 17% הם מנהלים בדרג המדווח לחבר הנהלה ו 24% הם בדרגי דיווח אחרים. כלומר קרוב ל 60% מהמובילים הדיגיטליים הם חלק מההנהלה הבכירה של הארגון !!
תרשים 4 מציג תמונה מעניינת של התפלגות המובילים הדיגיטליים לפי ענפים כלכליים. במקום הראשון מופיע ענף הביטוח (בנושא הזה ישראל נמצאת מאחור), במקום השני ענפי המדיה והבידור ובמקום השלישי ענף הבנקאות (בנושא זה ישראל נמצאת במקום גבוה יותר).

image4
תרשים 4 – התפלגות המובילים הדיגיטליים לפי ענפים כלכליים

סיכום

במאמר סקרנו את הנושא של ריבוי הפנים בתוארי ה CDO – מוביל דיגיטלי, מנהל דיגיטל ומנהל נתונים. כפי שראינו ארגונים שונים מיישמים את רעיון המוביל הדיגיטלי בצורות שונות – מינוי בעל תפקיד ייעודי, מינוי בעל תפקיד אחר בנוסף על תפקידו או מינוי צוות דיגיטלי מצומצם.
אנו צפויים לראות ארגונים נוספים, בעולם ובארץ, ממנים בעלי תפקידים ייעודיים להובלת התהליך הקריטי של הטרנספורמציה הדיגיטלית. מגמה זו תגבר בשנים הקרובות. מה עם הארגון שלכם? יש לכם מוביל דיגיטלי? אם לא, כדאי לשקול ואף למהר למנות מישהו כזה.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים